Hizmetlerimiz

Dünyamızda; son yüz yılda meydana gelen hızlı değişimlerle birlikte, kalite anlayışı ve kaliteye bakış açısında önemli değişmeler olmuştur.

Şüphesiz günümüzde kalite, kullanım, uygunluk ve ilişki gibi geniş bir bakış açısıyla, tüketici satın alma davranışını etkileyen en önemli öğe halini almıştır. Üretilen mal ve hizmetlerin belirli bir kalite düzeyinde olmaları kadar, aynı kalite düzeyinin sürdürülmesi de önem arz etmektedir. Bu durum, kalitenin güvence altına alınması, standartlaştırmayı zorunlu kılmıştır.

Cardea Danışmanlık Uzmanları; Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından yayınlanan aşağıda başlıkları belirtilen yönetim sistemleri standartları için danışmanlık ve eğitim konularıyla en etkin yardımcınız olacaktır.

* ISO TS 16949 Otomotiv Kalite Sistemi
* ISO TS 1694
9 Otomotiv Kalite Sistemi İç Tetkikçi
*
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
*
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkikçi
* ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
*
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi İç Tetkikçi
*
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
*
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkikçi
*
OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Sistemi
*
OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Sistemi İç Tetkikçi
*
İstatistiksel Proses Kontrol (SPC)
* Ölçüm Sistemleri Analizi (MSA)
* İleri Ürün Kalite Planlaması (APQP)
*
Hata Türleri Ve Etkileri Analizi (FMEA)

 

Sol taraftaki linklerde konu başlıkları sıralanmıştır. İstediğiniz bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.